Hvad er operationel leasing af en bil?

Operationel leasing af en bil er, når en virksomhed udliciterer forvaltningen og vedligeholdelsen af sin bilpark til en tredjepartsleverandør. Leverandøren håndterer alle aspekter af bilparken, fra bestilling og oplagring af biler til service og vedligeholdelse. Denne type leasingaftale kan være meget fordelagtig for virksomheder, da den er med til at frigøre tid og ressourcer, som ellers ville blive brugt på at forvalte bilparken.

Hvad er fordelene ved operationel leasing af en bil?

Der er mange fordele ved operationel leasing af en bil, bl.a.:

–  Frigør tid og ressourcer, som ellers ville blive brugt på at administrere bilparken 

– Reduktion af den risiko, der er forbundet med ejerskab af køretøjer 

– Fleksibilitet med hensyn til kontraktlængde og månedlige betalinger 

– Mulighed for, at virksomhederne kan fokusere på deres kernekompetencer 

Hvordan fungerer operationel leasing af en bil? 

Operationel leasing af en bil fungerer ved, at udbyderen påtager sig alle de risici, der er forbundet med ejerskab af køretøjet, herunder afskrivning, vedligeholdelse og forældelse. Til gengæld for at påtage sig disse risici opkræver udbyderen et månedligt gebyr, der generelt er lavere end det, det ville koste virksomheden at eje og drive køretøjerne selv. Leasingaftalens længde kan tilpasses efter virksomhedens behov, og ved leasingperiodens udløb returneres køretøjerne blot til udbyderen uden yderligere forpligtelser.

Operationel eller finansiel leasing af bil?

Når det drejer sig om leasing af en bil, er der to forskellige typer leasingaftaler, som du kan vælge imellem – operationel og finansiel leasing. Begge har deres egne fordele og ulemper, så det er vigtigt at forstå forskellen mellem de to, før du træffer en beslutning. Læs videre for at få mere at vide om operationel og finansiel leasing, så du kan beslutte, hvilken mulighed der passer bedst til dine behov.

Operationel leasing 

Operationel leasing er en form for leasing, hvor leasingtager betaler for brugen af aktivet i leasingperioden. Leasingtageren er også ansvarlig for at betale for eventuelle driftsudgifter i forbindelse med aktivet, såsom reparationer, vedligeholdelse og forsikring.

Fordele 

– Tilbyder fleksibilitet, fordi leasingtageren kan aflevere aktivet tilbage ved udløbet af leasingperioden 

– Leasingtageren er kun ansvarlig for at betale for brugen af aktivet og ikke for afskrivninger 

– Leasingtageren kan drage fordel af eventuelle skattelettelser i forbindelse med ejerskab af aktivet 

– Nemmere at opnå end et lån, fordi der ikke kræves nogen udbetaling 

– Ideelt for virksomheder, der ønsker at spare på likviditeten 

Operationel leasing er en god mulighed for virksomheder, der ønsker at spare på cashflowet eller ønsker fleksibilitet til at returnere et aktiv ved leasingperiodens udløb. 

Ulemper 

– Kan være dyrere i det lange løb, fordi leasingtageren er ansvarlig for alle reparationer, vedligeholdelse og forsikringsomkostninger i forbindelse med aktivet 

– Leasingtageren har ikke nogen ejendomsret til aktivet ved leasingperiodens udløb 

Finansiel leasing 

Finansiel leasing er en form for leasing, hvor leasingtageren betaler for både brugen af et aktiv og afskrivningen heraf i leasingperioden. Leasinggiveren er typisk ansvarlig for at betale for eventuelle reparationer eller vedligeholdelse i forbindelse med aktivet. 

Fordele 

– Leasingtager har ejendomsret til aktivet ved leasingperiodens udløb 

– Lavere månedlige betalinger end ved operationel leasing, fordi afskrivningen fordeles over tid 

– Kan være i stand til at drage fordel af eventuelle skattelettelser i forbindelse med ejerskab af et aktiv 

Finansiel leasing er en god mulighed for virksomheder, der ønsker at eje et aktiv ved leasingperiodens udløb, eller som ønsker at sprede afskrivningerne over tid.

Ulemper 

– Ikke så fleksibel som en operationel leasing, fordi en førtidig opsigelse kan medføre et strafgebyr 

– Kræver en udbetaling

Konklusion 

Operationel leasing af en bil kan være en fremragende løsning for virksomheder, der ønsker at outsource forvaltningen og vedligeholdelsen af deres bilpark. Det giver mange fordele, herunder at frigøre tid og ressourcer, reducere risikoen, give fleksibilitet og give virksomhederne mulighed for at fokusere på deres kernekompetencer. Hvis du overvejer operationel leasing for din virksomhed, skal du sørge for at shoppe rundt efter en velrenommeret og erfaren udbyder, der kan tilbyde dig en konkurrencedygtig pris.